Baumerist

baumerist

baumerist

Ettevõtte suurim väärtus on suurepärane töötaja

Baumer on kiiresti arenev personaliettevõte, mis pakub operatiivseid ja asjatundlikke lahendusi oma klientide personalivajadusele.Tegutseme igapäevaselt selle nimel, et pakkuda oma meeskonnaliikmetele ja koostööpartneritele uuenduslikemaid töö-ja tööjõu lahendusi. Oleme veendunud, et ettevõtte edu võtmeks on inimesed – Meie missiooniks on viia kokku parimad töötajad parimate tööandjatega!

Baumeri meeskonnaliikmed on alati:

• motiveeritud
• pühendunud
• lojaalsed
• usaldusväärsed
• ausad
• kohusetundlikud
• aktiivsed
• lugupidavad nii enda kui teiste suhtes

Baumerist

Oleme end tõestanud usaldusväärne ja kiiresti arenev tööandja ehituses ja teeninduses, üha kiiremini laieneme ka tööstus-ja logistika sektorisse. Meie peakontor asub Eestis – Tallinnas ja harukontor Soomes – Vantaal. Meie prioriteediks on tuua tööandjateni oma ala talendid ja sellega realiseerida oma potentsiaal – olla parim selles mis on meie kirg. Soovime parandada ja tõsta üleüldist töösektori taset, et muuta negatiivseid eelarvamusi töötajate ja tööandjate vahel. Hindame oma töötajaid ja soovime neid motiveerida head tööd tegema.

Tööandjana soovime panustada igapäevaselt tehnoloogia arengusse. Aastal 2020 alustasime koostööd Remato meeskonnaga. Tänaseks oleme täielikult üle läinud elektroonilisele tööaja sisestamisele, jälgimisele ja kommunikeerumisele. Remato programmi kasutuselevõtmine on andnud meile väga positiivse tulemuse just tööaegade sisestamisel kui ka töötaja ja tööandja vahelisele infovahetusele.

Oma tegevuses juhindume:

  • Pühendumusest – Oleme 100% orienteeritud kliendi rahulolule ja töötame pidevalt selle nimel, et täiustada oma teenuseid veelgi ja pakkuda oma klientidele aina paremat kvaliteeti.
  • Professionaalsusest  – Probleemivaba teenuse osutamiseks teeme tihedat koostööd erinevate ametiasutustega järgimaks nii riigisiseseid kui ka riikidevahelisi seadusi.
  • Usaldusväärsusest  – Meie prioriteediks on lubadustest ja tähtaegadest kinnipidamine.

 Baumeri väärtused:

  • Vastutus  – Tööandjana vastutame oma meeskonnaliikmete heaolu ja turvalisuse eest.
  • Julgus  – Otsustusvõime võtta vastu uusi väljakutseid ning viia neid eduka lõpuni.
  • Vabadus  – Usume inimestesse ja positiivsesse töökeskkonda – üks peab täiendama teist mitte andma vastupidist tulemust.
  • Lugupidamine  – Väärtustame oma töötajaid, suunates neid tööelu erinevates etappides positiivse tulemuseni.
  • Ühtsustunne  – Koos töötades loome parema töökeskkonna. Jagame oma teadmisi kollektiivselt töötajate ja klientide vahel. Austame üksteise arvamusi ja tõekspidamisi. Töötame koos ühtse positiivse tulemuse nimel.
  • Kultuuriline mitmekesisus   – Väärtustame ja hindame inimeste tõekspidamisi erinevatest kultuuridest – meie meeskonnas töötab erinevatest rahvustest ja kultuurist pärit inimesi. Anname omaltpoolt maksimumi kõigi töötajate muretuks integreerumiseks välismaa elu-ja töökultuuri.

Baumer OÜ on erinevate organisatsioonide liige:

Koostööpartnerid

Raamatupidamise tarkvara

 Töötehnika

Töö-ja turvariided, tarvikud

Koolitused

Majutus